Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu paracordy.pl jest DIODAC Tomasz Rękas ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa, NIP 753-190-79-43, REGON 160251940., miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@paracordy.pl, tel. +48 530530770, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu paracordy.pl.

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 1. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
 2. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
  5. firma
  6. NIP
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. DOTPAY, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ALLEGRO.PL 

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika na Allegro.pl jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. DIODAC Tomasz Rękas staje się administratorem danych osobowych użytkowników, którzy dokonają zakupu w jednym ze sklepów prowadzonych przez DIODAC Tomasz Rękas na Allegro.pl
 2. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli umowy sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
  5. firma
  6. NIP
  7. nazwa użytkownika na Allegro.pl
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.
 5. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jest ono dobrowolne ale ich brak uniemożliwi zawarcie umowy na sprawne i komfortowe zrealizowanie zamówienia.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE 

 1. Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
 2. Przetwarzane dane niezbędne do realizacji umowy prowadzenia konta w Sklepie:
  1. adres e-mail
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie. Te dane to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. numer telefonu
  4. firma
  5. NIP
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 5. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać kontaktując się mailowo (sklep@paracordy.pl)lub telefonicznie +48530530770.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.
 7. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto a następnie wejść w zakładkę Zarządzanie Prywatnością.
 8. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. Podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.
 10. Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM 

 1. Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.
 3. Przetwarzane dane to:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
 4. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER 

 1. Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę Newsletteru.
 3. Paracordy.pl dąży do tego by informacje przesyłane w Newsletterze były jak najbardziej przydatne dla Klienta. W tym celu stosuje również dopasowywanie prezentowanych informacji na podstawie zachowania użytkownika na paracordy.pl i dokonywanych zakupów.
 4. Przetwarzane dane to:
  1. adres e-mail
  2. imię
  3. zachowanie na witrynie paracordy.pl
 5. Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterze.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.

 

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych są odpowiednio Facebook, Youtube, Twitter, Google.
 2. Paracordy.pl staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (np. polubienie, udostępnienie, komentarz, etc.) z profilem/stroną prowadzoną przez paracordy.pl
 3. Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od konkretnego portalu społecznościowego i danych udostępnionych na nim przez użytkownika. Dane te mogą obejmować:
  1. imię i nazwisko
  2. nick
  3. wizerunek
  4. profil publiczny
  5. inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach
 4. Dane osobowe z portali społecznościowych mogą zostać połączone z innymi danymi jeżeli wynika to z okoliczności, np. zadanie pytania o status zamówienia. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes paracordy.pl, by sprawnie odpowiadać na komentarze i wiadomości oraz budować dobre relacje z osobami wchodzącymi w interakcje. Podanie danych jest konieczne do użycia narzędzi do komunikacji udostępnianych przez poszczególne portale społecznościowe.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI 

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)
  3. możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach
  4. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
  5. aktywność w witrynie paracordy.pl
  6. źródła odwiedzin
 2. Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.
 3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
 4. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie:
  1. wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych
  2. interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.
 5. Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POMIARU WYNIKÓW 

 1. Dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, tak by zaspokajały potrzeby Klientów, Administrator przetwarza dane:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach.
  3. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
  4. aktywność w witrynie paracordy.pl
  5. źródła odwiedzin
  6. informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy
 2. Cel przetwarzania wynika z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH 

 1. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:
  1. reagowanie na proces prawny
  2. prawomocne żądania instytucji państwowych
  3. zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

 

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

 1. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
  1. Google
 2. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony.
 3. Kategorie danych osobowych jakie są przekazywane do Google:
  1. adresy IP
  2. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach.
  3. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
  4. aktywność w witrynie paracordy.pl
  5. źródła odwiedzin
  6. informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy

 

XIII. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@paracordy.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIV. PLIKI "COOKIES" 

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu paracordy.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Śledź nas na Facebooku